Jauno izpildītāju konkursa

„ NĀC SADZIEDĀT

nolikums

 

Laiks:

2020. gada 7.marts

Norises vieta:

RSU Aula

Organizators:

SIA ART MANAGEMENT GROUP

 

 Mērķis

 

Uzdevumi

 

Vecuma grupas popgrupām un solistiem

  1. Jaunākā grupa 5 – 9 gadi
  2. Vidējā grupa 10 – 14 gadi
  3. Vecākā grupa 15 – 21 gads

(Popgrupas vecuma grupu nosaka pēc vecākā dalībnieka vecuma.)

 

Prasības dalībniekiem

 

Repertuāra nosacījumi

 

Vērtēšana un apbalvošana

 

Vērtēšanas kritēriji

 

Pieteikšanās kārtība

 

Dalības maksa

 

Rekvizīti dalības maksas apmaksai

SIA "ART MANAGEMENT GROUP"

Reģ.nr. 40203037826

Konts: LV77HABA0551042910267

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Nāc sadziedāt”

            Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, popgrupainosaukums!


Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot konkursa mājas lapā. 

 

Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 3.03.2020.

 

Papildus informācija un pieteikuma formas:

 

www.nacsadziedat.lv

[email protected]

Tālr. 29131458